Welcome / Hoş Geldiniz

I hold a PhD in instructional technology from Utah State University. I am an associate professor at Ankara Yildirim Beyazit University, Turkey. I also currently serve as a member of the Study Group on Science and Education Policy, established by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA). Previously, I was a visiting scholar at the Center for Studies in Higher Education at the University of California, Berkeley; an adviser to the Minister of National Education of Turkey as well as to the President of the Board of Higher Education (YÖK); a columnist for the Star daily, a high-circulation Turkish newspaper; and directed educational policy research at SETA Foundation, an Ankara based think-tank. Also, on behalf of Turkish Ministry of National Education, I was a member of the Executive Board of Turkish Fulbright Commission in 2016. My primary research interests include educational policy studies, comparative and international education, and higher education.

You can find my publications as well as some national and international media coverage that includes my opinions or cites my works on this website.


Doktoramı Utah State Üniversitesinde öğretim teknolojisi alanında tamamladım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından kurulan Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyesiyim. Daha önce, California Üniversitesi, Berkeley’de Yükseköğretim Araştırmaları Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundum. SETA Vakfında eğitim araştırmaları direktörlüğü yaptım. YÖK’te ve MEB’de danışman olarak çalıştım. Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptım. Ayrıca, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Fulbright Komisyonu üyeliği yaptım. Eğitim politikaları, karşılaştırmalı ve uluslararası eğitim ile yükseköğretim araştırmaları ilgi alanıma girmektedir.

Yayınlarıma ve görüşlerime atıf yapan veya görüşlerimi içeren ulusal ve uluslararası medya haberlerinin bir kısmına bu sayfadan erişebilirsiniz.


Education / Eğitim

Post-doctoral Fellow, Center for Open and Sustainable Learning, Utah State University, 2008.

PhD, Instructional Technology, Utah State University, 2007.

Toward a critical instructional technology: Instrumental rationality, objectification, and psychologism (Chair: Dr. David A. Wiley). (ERIC Document Reproduction Service No. ED510282)

MS, Instructional Systems, Florida State University, 2003.

BS, Teaching Mathematics, Middle East Technical University (METU), 2000.

Contact / İletişim
email