YÖK yerine ‘Vatandaş Meclisi’

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 25 Eylül 2014.

Özellikle kademeler arasındaki merkezi geçiş sınav sistemleri konusunda sık yaşanan değişimler ve yaşanan gelgitler, eğitim sistemindeki olumlu değişiklikleri gölgelememeli.

Son yıllarda eğitim sisteminin toplumsal talepler etrafında şekillenmesi konusunda oldukça önemli ve doğru adımlar atıldı. Bu çerçevede, 4+4+4 ile birlikte seçmeli din eğitimi ve Türkçe dışındaki dil derslerinin (Kürtçe, Lazca vb.) getirilmesi önemli adımlar. Türkçe dışındaki dillerde özel okulların önünün açılması ve öğretmenlerin başörtülü çalışmalarına izin verilmesi de öyle.

Continue reading “YÖK yerine ‘Vatandaş Meclisi’”

Seçim sistemi, üniversiteleri geri bırakıyor

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 18 Eylül 2014.

Üniversitelerde çalışmayanlar, üniversitelerin işleyişlerini yeterince bilmiyorlar. Bu da son derece normal. Normal olmayan, bu işleyişin yeterince bilinmemesi dolayısıyla, örneğin rektör atamasında katılımcılık ve demokrasi olsun diye seçim sisteminin getirilmesi.

Continue reading “Seçim sistemi, üniversiteleri geri bırakıyor”

Davutoğlu ve yükseköğretim sisteminin restorasyonu

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 9 Eylül 2014.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, akademik camia tarafından yıllardır beklenen müjdeyi nihayet geçen Perşembe günü (4 Eylül) verdi. Bir televizyon programına katılan Davutoğlu, akademisyenlerin maaşlarında iyileşmeye gideceklerini söyledi. Bunu nasıl yorumlayalım? Yeni bir Başbakan’ın popülist bir açıklaması mı? Yoksa uzun süredir beklenen kapsamlı bir yükseköğretim reformunun öncü bir adımı mı?

Continue reading “Davutoğlu ve yükseköğretim sisteminin restorasyonu”

Cumhurun Başkanı ve yükseköğretim reformu

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 12 Ağustos 2014.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014’ten itibaren Cumhurbaşkanı olacak. Sonuçlar milletimize ve gözü Türkiye’de olan bütün mazlumlara hayırlı olsun.

Bir takım vesayet odakları veya askerlerin işaretiyle değil de doğrudan halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanının devlet ve millet arasındaki ilişkileri sağlamlaştıracağını düşünüyorum. Bundan dolayı, demokrasimizin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Daha önce de yazdım: Halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanının, bizleri öteden beri sorunlu olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK)-üniversite-toplum ilişkilerini yeniden tanımlamaya zorlayacağını ve sorunlu ilişkileri azaltacağını düşünüyorum.

Continue reading “Cumhurun Başkanı ve yükseköğretim reformu”

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve üniversiteler

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 15 Temmuz 2014.

12 Eylül askeri darbesinden sonra kurulan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şimdiye değin sürekli eleştirildi. Ancak halk ve üniversiteler arasındaki ilişkiler açısından bakıldığında, YÖK öncesi döneminde de YÖK sonrasındaki dönem kadar sorunlu olduğu görülmektedir. Bunun kökeninde, vesayetçi, sistem vardır.

Continue reading “Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve üniversiteler”

Akademik özgürlük: Yine, yeniden, daima

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 26 Haziran 2014.

YÖK’e kimi yeni yetkilerin verilmesini öngören kanun tasarısı tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmaların devam edeceğini rahatlıkla öngörebiliriz. Çünkü Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin mevcut durumuyla ilgili zaten bir memnuniyetsizlik söz konusu. Aslında, bütün bu tartışmaları daha anlamlı bir noktaya çekmek ve toplumun ihtiyaçlarına cevap üretebilecek çağdaş bir yükseköğretim sistemi kurabilmek için, bazı kurucu ilkeler üzerinden ilerlemek gerekir. Bu çerçevede, YÖK eleştirilerinde de sıklıkla karşımıza çıkan “üniversite özerkliği” kavramı, Türkiye’deki yaygın kullanılışı açısından sorunlu.

Continue reading “Akademik özgürlük: Yine, yeniden, daima”

YÖK, hükümet ve olağanüstü hâl

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 24 Haziran 2014.

Geçen hafta TBMM’ye Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) mevcut yetkilerini artıran bir yasa tasarısı iletildi. Yasa tasarısı, doçentlik verme, vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet üyelerini belirleme ve mali açıdan denetleme gibi konularda YÖK’e yeni yetkiler tanımlıyor.

Continue reading “YÖK, hükümet ve olağanüstü hâl”