‘IRT’ kullanmak kamu yararına uygun mu Danıştay?

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 7 Ağustos 2014.

Kopya çekme, her sınavda karşımıza çıkabilen ciddi bir sorun. Sadece çocuklarla ve Türkiye ile sınırlı da değil. Amerika’da tıp doktorlarının uzmanlık sınavında da, Çin’de yapılan üniversiteye giriş sınavlarında da kopya çekildiği tespit edilmiştir.

Neyse ki, kopya çeken her kim olursa olsun, fark edildiğinde, kopyacıların sınavları iptal edilmektedir. Bu iptallerin bir kısmı ise, sonuçların istatistiksel/bilgisayarlı analizine dayanıyor.

Continue reading “‘IRT’ kullanmak kamu yararına uygun mu Danıştay?”

Yüksek yargı kararları üzerine

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 5 Ağustos 2014.

Yargı kararları özelikle de Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek yargı organlarına ait olanlar; ilkesel, sade, evrensel ve kapsayıcı olmalı diye düşünürüm-belki de matematik kökenli olmam dolayısıyla. Zira yargı kararları bu özellikleri taşıdığı ölçüde, yanlış yapılmayacağına ve “adamına göre” yargılamadan uzak duracağımıza inanırım.

Anayasaların vazgeçilmezlerinden olan eşitlik ilkesini ele alalım. Eşitliğe ilişkin alınacak yargı kararları ne zaman istisnalar üretmeye başlarsa, eşitlikten, sadelikten, evrensellikten ve kapsayıcılıktan biraz uzaklaşır ve ayrımcılık tuzağına düşebiliriz diye düşünürüm. Örnek vereyim.

Continue reading “Yüksek yargı kararları üzerine”