MEB, ölçme ve değerlendirme süreçleri için çalışma grubu kurdu (Hürriyet, 18 Ekim 2018)

meb_ccca7alc4b1scca7ma_grubu

MEB tarafından ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunun ilk toplantısı Bakan Selçuk Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Selçuk, “Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyacımız bulunuyor. Bu kapsamda, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili çalışma ve deneyimi olan öğretim üyeleri ile uzmanların katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Eğitimle ilgili analiz ve değerlendirme raporları yayımlayacağız. Bu raporların hazırlanmasında da çalışma grubunun katkısını alacağız” dedi.

Continue reading “MEB, ölçme ve değerlendirme süreçleri için çalışma grubu kurdu (Hürriyet, 18 Ekim 2018)”

Anayasa Mahkemesi yanlışlar doğruları götürsün mü?

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 9 Aralık 2014.

Geçen yıl Ağustos ayıydı sanıyorum. SBS’nin yerine gelmesi muhtemel sistem hakkında görüş almak üzere bir televizyon programına davet etmişlerdi. Programda haber spikeri, benim dışımdaki diğer konuğa, MEB’in yeni yaklaşımı üzerine, yanlış sorulara verilen cevapların doğruları götürmeyeceği yönünde haberler olduğunu aktardı ve bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu.

Continue reading “Anayasa Mahkemesi yanlışlar doğruları götürsün mü?”

Sivil izleme ve değerlendirmenin önemi

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 20 Kasım 2014.

2011 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından MEB’in merkez teşkilatını yeniden yapılandıran bir yasal düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili hemen herkes bunun eksikleriyle birlikte gerçekten kapsamlı ve cesur bir düzenleme olduğunda hemfikir.

Bu düzenlemede MEB’in merkez teşkilatının sadeleştirilmesi ve belli açılardan daha rasyonel hale getirilmesinin yanında getirilen birçok yenilik var. Bu yeniliklerden bir tanesi de, bütün ana hizmet birimlerinde bir izleme ve değerlendirme biriminin kurulmasıdır. Özellikle bizim gibi eğitim sistemi tam olarak yerine oturmamış ve çok sayıda değişikliğin yapılageldiği bir ülkede bu tür birimlerin kurulmuş olması oldukça önemlidir.

Continue reading “Sivil izleme ve değerlendirmenin önemi”

OECD’den bakınca Türkiye

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 28 Ekim 2014.

OECD yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün Bir Bakışta Eğitim 2014 adlı raporu, Eylül ayında yayımlandı. Yıllık yayımlanan rapor, dünyada kamu politikalarına ışık tutabilecek kapsamlı uluslararası veriler sunuyor. Karar alıcılar, akademisyenler, analistler ve eğitime ilgi duyanların sık başvurması gereken bir kaynak. Bu yılki raporda öne çıkan bazı hususlara değinmek istiyorum.

Continue reading “OECD’den bakınca Türkiye”

‘IRT’ kullanmak kamu yararına uygun mu Danıştay?

Bekir S. Gür, Star Gazetesi, 7 Ağustos 2014.

Kopya çekme, her sınavda karşımıza çıkabilen ciddi bir sorun. Sadece çocuklarla ve Türkiye ile sınırlı da değil. Amerika’da tıp doktorlarının uzmanlık sınavında da, Çin’de yapılan üniversiteye giriş sınavlarında da kopya çekildiği tespit edilmiştir.

Neyse ki, kopya çeken her kim olursa olsun, fark edildiğinde, kopyacıların sınavları iptal edilmektedir. Bu iptallerin bir kısmı ise, sonuçların istatistiksel/bilgisayarlı analizine dayanıyor.

Continue reading “‘IRT’ kullanmak kamu yararına uygun mu Danıştay?”