Research / Araştırma

Books / Kitaplar

IMG_7794

 

Gür, B.S. (2016). Egemen üniversite: Amerika’da yükseköğretim sistemi ve Türkiye için reform önerileri. İstanbul: EDAM.

Gür, B.S. (2014). Eğitimle imtihan (2004-2013). Ankara: SETA Yayınları.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Altunoğlu, A. (2013). Türkiye ve dünyada öğretmenlik: Retorik ve pratik. Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası. ISBN: 978-975-6153-41-3 (148 sayfa)

Gür, B.S. vd. (2012). Türkiye’nin insan kaynağının belirlenmesi. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-21-9 (304 sayfa)

Gür, B.S. (2012). “Matematik belası” üzerine: Matematik felsefesinde köşe taşları. İstanbul: Nesin Matematik Köyü. ISBN:978-605-5794-82-8 (153 sayfa)

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-15-8 (232 sayfa)

Gür, B.S., Dalmış, İ., Kırmızıdağ, N., Çelik, Z. ve Boz, N. (2012). Türkiye’nin gençlik profili. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-16-5 (176 sayfa)

Özer, M., Gür, B.S. ve Küçükcan, T. (2010). Yükseköğretimde kalite güvencesi. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-08-0 (116 sayfa)

Küçükcan, T. ve Gür, B.S. (2009). Türkiye’de yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir analiz. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-03-5 (240 sayfa)

Edited books / Editörlü kitaplar

Gür, B.S. ve Özer, M. (Ed.) (2012). Türkiye’de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması ve kalite güvence sistemi. (SETA & Bülent Ecevit Üniversitesi Çalıştayı.) Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-19-6.

Gür, B.S. (Ed.) (2011). 2000’li Yıllar: Türkiye’de eğitim. İstanbul: Meydan.

Gür, B.S. (Ed.) (2011). Matematik Felsefesi (3. Baskı). Ankara: Kadim.

Book chapters / Kitap bölümleri

Çelik, Z., Gümüş, S., & Gür, B. S. (2017). Moving beyond a monotype education in Turkey: Major reforms in the last decade and challenges ahead. In Y.-K. Cha, J. Gundara, S.-H. Ham, & M. Lee (Eds.), Multicultural Education in Glocal Perspectives (pp. 103–119). Singapore: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2222-7_8

Taştan, C., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2016). Eurocentrism in higher education in Turkey: Locality and universality in textbooks on sociology of education. In L. Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond (pp. 121–135). New York, NY: Routledge.

Gür, B. S., & Özoğlu, M. (2015). Türkiye’de yükseköğretim politikaları: Erişim, kalite ve yönetim. In A. Gümüş (Ed.), Türkiye’de Eğitim Politikaları (pp. 299–321). Ankara: Nobel.

Bulut, S., Gür, B. S., and Sriraman, B. (2010). Commentary 2 on feminist pedagogy and mathematics. In B. Sriraman and L. English (Eds.), Theories of mathematics education: Seeking new frontiers (pp. 455-466). New York: Springer.

Policy Reports / Raporlar:

Gür, B.S., Çelik, Z., Kurt, T. ve Yurdakul, S. (2017). Yükseköğretime bakış 2017: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z., & Kurt, T. (2016). Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Yurdakul, S. (2016). Beşinci sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı hale getirilmesi: Zorluklar, riskler ve alternatifler (Odak Analiz No. 1). Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S. (2016). What Erdoğan really wants for education in Turkey: Islamization or pluralisation? Al Jazeera Centre for Studies.

Gür, B. S. (2016). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. (Research & Occasional Paper Series No. CSHE.3.16). Berkeley, CA: University of California, Berkeley.

Gür, B. S., Çelik, Z., Coşkun, İ., & Görmez, M. (2014). 2013’te eğitim (Analiz No. 75). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de Ortaöğretimin Geleceği: Hiyerarşi mi, Eşitlik mi? (Analiz No. 69). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Kırmızıdağ, N, Gür, B.S., Kurt, T ve Boz, N. (2012). Yükseköğretimde sınır-ötesi ortaklık tecrübeleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi. ISBN: 978-9944-237-12-3

Gür, B. S., Özoğlu, M., Coşkun, İ., & Görmez, M. (2012). 2012’de eğitim (Analiz No. 58). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Kurt, T. ve Gür, B. S. (2012). Eğitimde eşitsizliğin algoritması: AOBP (Analiz no. 52). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2011). YÖK’ün 30 yılı (Rapor no. 4). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler (Rapor no. 1). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Peer Reviewed Articles / Hakemli Makaleler

Kurt, T., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2017). Necessity for reforming Turkish higher education system and possibility of governance of state universities by the board of trustees. Education and Science, 42(189), 49–71. https://doi.org/10.15390/EB.2017.6253

Kurt, T., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2017). Türkiye yükseköğretim sisteminde reform ihtiyacı ve devlet üniversitelerinde mütevelli heyeti yönetiminin uygulanabilirliği. Eğitim ve Bilim, 42(189), 49–71. https://doi.org/10.15390/EB.2017.6253

Gür, B. S., & Çelik, Z. (2016). Three decades of the Board of Higher Education of Turkey: Conflicts, continuities and changes. International Journal of Educational Reform, 25(3), 299–318.

Özoğlu, M., Gür, B. S., & Gümüş, S. (2016). Rapid Expansion of Higher Education in Turkey: The Challenges of Recently Established Public Universities (2006–2013). Higher Education Policy, 29(1), 21–39. http://doi.org/10.1057/hep.2015.7

Özoğlu, M., Gür, B. S., & Coşkun, İ. (2015). Factors influencing international students’ choice to study in Turkey and challenges they experience in Turkey. Research in Comparative & International Education, 10(2), 223-237. doi:10.1177/1745499915571718

Çelik, Z., & Gür, B. S. (2014). Yükseköğretim sistemlerinin yönetimi ve üniversite özerkliği: Küresel eğilimler ve Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(1), 18–27. doi:10.5961/jhes.2014.085

Çelik, Z., & Gür, B. S. (2014). Neden yükseköğretim reformu gerekli? Yeni Türkiye, 10(58), 719–724.

Gür, B.S. (2014). Deskilling of teachers: The case of Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 887-904. DOI:10.12738/estp.2014.3.2116

Çelik, Z. and Gür, B. S. (2013). Turkey’s education policy during the AK Party era (2002-2013). Insight Turkey, 15(4), 151-176.

Gür, B. S. (2013). Matematik felsefesi: Kavramsal bir giriş. Felsefelogos, 2, 117-124.

Gür, B. S., Çelik, Z., and Özoğlu, M. (2012). Policy options for Turkey: a critique of the interpretation and utilization of PISA results in Turkey. Journal of Education Policy, 27(1), 1-21. DOI:10.1080/02680939.2011.595509.

Özer, M., Gür, B. S., ve Küçükcan, T. (2011). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 59-65.

Gür, B. S. ve Kurt, T. (2011). Türkiye’de ailelerin eğitim ihtiyaçları Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 7(27), 33-61.

Gur, B.S. and Wiley, D (2009). Psychologism and instructional technology. Educational Philosophy and Theory, 41(3), 307-331. (Reprint: Makale, aşağıda belirtilen reader/antolojiye seçilerek yeniden/tıpkı basılmıştır: Freitas, S. de, & Jameson, J. (Eds.). (2012). The e-learning reader. London: Continuum.)

Gur, B.S. and Wiley, D. (2007). Instructional technology and objectification. Canadian Journal of Learning and Technology, 33 (3), 113-136.

Book Reviews / Kitap değerlendirmeleri

Gur, B. S. (2014). PISA, power and policy: the emergence of global educational governance. Educational Review, 66(4), 517–518. http://doi.org/10.1080/00131911.2014.907599

Gür, B. S. (2011). “Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi” üzerine. Bilim ve Yükseköğretim Dergisi, 1(1), 47-53.

Proceedings / Basılan Bildiriler

Gür, B.S. (2013). Nitelikli insan ihtiyacının karşılanmasında fen-edebiyat fakültelerinin yeri. K. Büyükgüzel (Ed.), 8. FEFKON (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya, İnsan ve Toplum Bilimi Fakülteleri Dekanlar Konseyi) Toplantısı (ss. 69-77). Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi.

Gür, B.S. (2013). Öğretmenlerin vasıfsızlaştırılması ve yeniden vasıflandırılması. Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi içinde (ss. 88-99). İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği.

Özer, M., Gür, B. S., ve Küçükcan, T. (2012). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 2. Cilt içinde (ss. 957-964). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Gür, B.S. ve Coşkun, İ. (2012). Eğitim politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu (10-11 Aralık 2011), içinde (ss. 223-231). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Çelik, Z. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya (15-16 Mayıs 2010) içinde (ss. 583-595). Malatya: Malatya Belediyesi, BİLSAM ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Gür, B. S., Özoğlu, M. ve Başer, T. (2010). Okullarda bilgisayar teknolojisi kullanımı ve karşılaşılan sorunlar. C. Demirli, vd. (Ed.), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010) içinde (ss. 929-934). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Gür, B. S. (2010). Eğitimde psikolojinin tahakkümü. H.R. Açar (Ed.), Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu (6-8 Mart 2009) içinde (ss. 515-520). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Günay, D. ve Gür, B. S. (2009). Dünyada üniversiteye giriş sistemleri ve ÖSS. İ. Bircan (Ed.), Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi içinde (ss. 234-243). Ankara: Atılım Üniversitesi.

Gur, B.S. and Schaack, A.J.V. (2004). Approaches to Assessment of Online Learning: Conceptual Challenges. In M. Ashby (Ed.), Proceedings of the 8th International Computer Assisted Assessment Conference (pp. 127-135), Loughborough University, United Kingdom.

Talks / Konuşmalar

Gür, B. S. (2015, December). The prime challenge of (vocational) education in Turkey: Hierarchy and stratification. Presented at the “Turkey Needs to Rebrand Vocational Education and Training” TEPAV, Ankara.

Gür, B. S. (2015, April). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. (Seminar organised by the Center for Studies in Higher Education and the Center for Middle Eastern Studies, UC Berkeley) Berkeley, CA.

Gür, B.S. (2014, Mayıs). Türkiye’de doktora mezunu sayısını artırma ihtiyacı. VI. Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Isparta.

Advertisements