40 yıldır değişmeyen üniversite giriş sistemi (22 Haziran 2017)

Bekir S. Gür – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bugünkü adıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1974 yılında 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu’na göre Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM) adıyla kurulmuştur. Kuşkusuz, kuruluşundan bugüne ÖSYM ve ÖSYM’nin yaptığı hizmetler önemli değişimler geçirmiştir. Gerçekten de geçen 40 yılı aşkın sürede çok değişik sınav sistemleri denenmiş ve çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Örneğin, hem soruların hazırlanma yöntemi hem de sınavın uygulanmasına ilişkin güvenlik protokolleri değiştirilmiştir. Bu yıl çokça tartışılan, sınava girecek adayların sınavdan en geç 15 dakika önce binaya girmeleri gerektiği yönündeki kural da yeni uygulamalardan biri olarak sayılabilir. Sınav süreçlerine ilişkin bu değişimlere rağmen, ÖSYM tarafından yürütülen merkezi üniversite giriş sisteminin temel paradigması 1970’lerden beri değişmemiştir. Bu paradigma, sınırlı sayıda kontenjana karşılık çok sayıda öğrenci olduğu varsayımına dayalıdır. On yıllardır Türkiye yükseköğretime giriş sistemini baskı altına alan en temel hususun da yükseköğretim arzı ve talebi arasındaki uyumsuzluk olduğu kabul edilmektedir.

Advertisements

AK Parti eğitimde ne yapmalı? (10 Aralık 2016)

Dr. Bekir S. Gür • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2016 yılının sonuna doğru eğitim yeniden gündeme geldi. Bunun nedeni, Kasım sonunda TIMSS 2015 sonuçlarının, Aralık başında ise PISA 2015 sonuçlarının açıklanması. PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında bir önceki sınava göre puanını en çok düşüren ülkelerden biri olunca, Türkiye’nin TIMSS 2015 sonuçları gölgede kaldı.

Uluslararası öğrenci başarısını değerlendirme çalışmaları, özellikle yıllar içerindeki değişimi göstermesi itibariyle, Türkiye için muazzam bir izleme ve değerlendirme fırsatı sunuyorlar. Son zamanlarda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hemen herkes eğitimden şikâyetçidir. Eğitimden yaygın bir memnuniyetsizlik söz konusu olduğu ve muhtemelen kapsamlı bir takım değişiklikler bizi beklediği için, eğitimi iyileştirme adına neler yapılması gerektiği konusunda söz konusu uluslararası değerlendirmelere bakmakta fayda var.

Continue reading

Türkiye’nin gelecek tasavvurunda eğitim (30 Eylül 2016)

Dr. Bekir S. Gür, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Türk milli eğitim sistemi miadını doldurmuştur. Bir başka ifadeyle, bugün Türkiye’de yaşanan şey, bir iktidarın eğitimdeki başarısızlığından ziyade, bir sistem krizinin eğitime yansımasıdır.

Continue reading

A View from Turkey: Higher Education after the Coup Attempt (July 2016)

Sedat Gumus & Bekir Gur, first posted in Canadian & International Higher Ed Blog, maintaned by the University of Toronto, July 27, 2016.

Editor’s note: The Blog welcomes contributions by Turkish professors and experts sharing their views on current events. Usual disclaimers apply, i.e., the personal opinions and perspectives of post authors do not constitute official views or positions by CIHE, OISE or the University.

Continue reading

Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead (February 2016)

Gür, B. S. (2016). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. (Research & Occasional Paper Series No. CSHE.3.16). Berkeley, CA: University of California, Berkeley.

The flaw in the world-class university paradigm (January 2016)

Bekir S. Gur, University World News, Issue No: 396, January 15, 2016.

Many have criticised the pernicious effects of global university rankings. Nonetheless, the same rankings are perhaps the most powerful tool influencing national higher education policies around the world.

Continue reading

How to abolish the Board of Higher Education (October 2014)

Bekir S. Gur, University World News, October 31, 2014.

Turkey has expanded higher education at a remarkable rate in the last decade. The ruling AK Party government decisively prioritised increasing access and established many new universities to meet demand for higher education in a country of 76 million people, where about half of the population is under 30 years of age.

Continue reading

Turkey should establish Arabic-language university

Bekir S. Gür, Al Monitor, October 23, 2014. (Translated from Turkish daily Star, October 21, 2014.)

The war in Syria has been under way for four years, claiming hundreds of thousands of lives. The enormous death toll and the scale of savagery has naturally overshadowed the crises of daily life.

The war has deeply affected the academic community as well.

Continue reading